• พิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3(19)/2565


  อ่านต่อ
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


  อ่านต่อ
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 19 ประจำปี 2565


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(18)/2565


  อ่านต่อ
 • พิธีเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายพระพรหมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(18)/2565


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th