• ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 18


  อ่านต่อ
 • จัดโครงการเสวนา Sit & Sip กับ อธิการบดี ครั้งที่ 7 พบคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัสดุ


  อ่านต่อ
 • จัดโครงการเสวนา Sit & Sip กับ อธิการบดี ครั้งที่ 6 พบสำนักงานอธิการบดี


  อ่านต่อ
 • จัดโครงการเสวนา Sit & Sip กับ อธิการบดี ครั้งที่ 5 พบมจธ. ราชบุรี


  อ่านต่อ
 • จัดโครงการเสวนา Sit & Sip กับ อธิการบดี ครั้งที่ 4 พบคณะวิศวกรรมศาสตร์


  อ่านต่อ
 • ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ มจธ. ประจำปี 2562


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th