• ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(18)/2564


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(18)/2564


  อ่านต่อ
 • ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร


  อ่านต่อ
 • ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2563


  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 95 (1/2563)


  อ่านต่อ
 • ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์ฯ ประจำปี 2563


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th