• ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(19)/2565


  อ่านต่อ
 • การประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 19


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4(18)/2565


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(18)/2565


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(18)/2565


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th