ดร.วินัย หอมสมบัติ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี